Deep Oscillation

Information från INTRAMEDIC:

Deep Oscillation från Physiomed är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage. Deep Oscillation är även godkänd för djur.

Snabbare återhämtning efter operation, traumatisk skada, träning, skada från överbelastning, operationer och neurologiska indikationer. SOm komplement till postural tränin och lymfmassage eller som fristående behandlning.


Deep Oscillation är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer, allt för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Kroniska tillstånd som t ex lymfödem behandlas med mycket bra resultat. Deep Oscillation lämpar sig också utmärkt i tränings- och sportsammanhang då den dokumenterat förbättrar återhämtning efter muskelskador och träningsvärk med mera.

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade:

  • Effektiv smärtlindring

  • Antiinflammatorisk effekt

  • Reducering av ödem

  • Förbättrad och snabbare sårläkning

  • Reducering av fibros

  • Ökad rörlighet

  • Minskad hudirritation

  • Förbättrad och påskyndad återhämtning efter idrottsskador och träningsvärk

Deep Oscillation uppfyller alla krav och kriterier för medicinsk utrustning. 

Mer information:

https://www.intramedic.se/produkter/rehabilitering/behandlingsapparater/deep-oscillation/

https://www.physiomed.de/en/therapy-solutions/deep-oscillation/